Přihláška

za člena Sportovního Klubu Spojil z.s.

v mezinárodním formátu (např: +420 123456789)

Současně žádám o zařazení do sportovního oddílu: